Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positivt CHMP utlåtande för Kesimpta för vuxna med relapserande MS

Ofatumumab är en B-cells terapi med bättre effektivitet och liknande säkerhet och tolerabilitet som teriflunomid, en first-line behandling vid MS. Det positiva utlåtandet baseeras på fas-III studien ASCLEPIOS som visade en minskning av antalet årliga relapser med över 50% jämfört med teriflunomid.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning