Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positivt CHMP utlåtande för Kesimpta för vuxna med relapserande MS

Ofatumumab är en B-cells terapi med bättre effektivitet och liknande säkerhet och tolerabilitet som teriflunomid, en first-line behandling vid MS. Det positiva utlåtandet baseeras på fas-III studien ASCLEPIOS som visade en minskning av antalet årliga relapser med över 50% jämfört med teriflunomid.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms

Läs mer...

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...