Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positiva resultat från förlängd fas II-prövning av evobrutinib i tablettform vid multipel skleros

Evobrutinib är den första BTK-hämmaren som visar hög och varaktig effekt vid multipel skleros under längre tid - 108 veckor. Resultaten presenterades i veckan under European Academy of Neurology (EAN). I den här studien har tiden förlängts för att kunna studera varaktig effekt och säkerhet.

Denna vecka pågår den internationella MS-kongressen EANvirtuellt. Där presenterade läkemedelsbolaget Merck resultatet av sin förlängda fas II-studie där patienter med skovvis MS får behandling med substansen evobrutinib. Studien ärenoblindad förlängning av en 48 veckors lång dubbelblind fas II studie. Resultaten som presenteras är patientdata insamlade efter totalt 108 veckors behandling, och deöverensstämmer med säkerhetsdatafrån mer än 1 200 patienter som hittills har fått evobrutinibi kliniska studier för MS och andra sjukdomstillstånd.

Evobrutinib är en specifik, oral Brutons tyrosinkinashämmare (BTK-hämmare) och är den första BTK-hämmaren som har visat sig ha klinisk proof-of-concept för patienter med skovvis MS.

  • Dessa uppgifter visar att evobrutinib har en varaktig och hög effekt på skovfrekvens under 108 veckor. Dessutom har man visat störst effekt vid full BTKhämmning vilket validerar dosvalet för vårt fortsatta fas III-program, säger Luciano Rossetti, global chef för forskning och utveckling inom Mercks biopharma-verksamhet.
  • Vi tillhör de första som utvärderar en BTK-hämmare som behandling vid kronisk autoimmun sjukdom och vi fortsätter att glädjas åt de resultat vi hittills har sett hos patienter med skovvis förlöpande MS. Evobrutinib upptäcktes internt inom Merck och är ett exempel på den innovation som kommer från våra egna laboratorier. Vi har en lång historia av att leverera innovativa lösningar med målet att utveckla MS-vården och vi ser fram emot att fortsätta undersöka potentialen i evobrutinib i framtida kliniska prövningar, säger Luciano Rossetti, global chef för forskning och utveckling inom Mercks biopharma-verksamhet.

Multipel skleros (MS)

MS är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Sjukdomen kan till exempel börja med att du ser sämre eller får förändrad känsel i en arm eller ett ben. MS är en sjukdom som ofta pågår i många år. Det går inte att bli helt återställd, men läkemedel kan bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären.

Orsaken till MS är inte känd. Men ungefär var femte person med MS har en nära genetisk släkting som också har sjukdomen. Kombinationer av vissa arvsanlag ökar risken, men det finns inget enskilt arvsanlag som gör att du får MS. Sjukdomen räknas därför inte som genetisk. (Källa:1177 Vårdguiden)

Länk till det globala pressmeddelandet.

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning