Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positiv CHMP-rekommendation för Vyepti som profylax vid migrän

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s expertpanel CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) har antagit en positiv hållning till att godkänna Vyepti som förebyggande behandling av migrän.

Indikationen för Vyepti omfattar vuxna som har åtminstone fyra dagar migrän per månad.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

CHMP rekommenderar godkännande av Ultomiris för behandling av neuromyelit optica spectrum disorder (NMOSD)