Pfizer får exklusiva rättigheter till MS-läkemedel i USA