Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism

Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism
Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


KURSINNEHÅLL:
• Grundläggande patofysiologiska mekanismer vid Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism
• Vanliga symtom vid Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism i relation till neuroanatomi
• Behandling och intervention
• Neuropsykologiska aspekter
• Interprofessionellt perspektiv av medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering
• Etiska aspekter ur ett patient- och närståendeperspektiv
• Aktuell forskning inom Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism

Sista ansökningsdag 15 maj

Mer information

Liknande poster

Om gener och miljöns påverkan på Parkinsons sjukdom

Blodtest förutsäger funktionsförmåga vid ischemisk stroke

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar