Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism

Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism
Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


KURSINNEHÅLL:
• Grundläggande patofysiologiska mekanismer vid Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism
• Vanliga symtom vid Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism i relation till neuroanatomi
• Behandling och intervention
• Neuropsykologiska aspekter
• Interprofessionellt perspektiv av medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering
• Etiska aspekter ur ett patient- och närståendeperspektiv
• Aktuell forskning inom Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism

Sista ansökningsdag 15 maj

Mer information