Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Parkinson engagerar både patient och närstående

Carina Hellqvist är sjuksköterska på neurologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har forskat om hur personer med Parkinsons sjukdom och deras närstående hanterar sjukdomen i sitt vardagsliv. Hon undersöker också effekterna av patientutbildningen Nationella Parkinsonskolan för de personer som har deltagit i den. Avhandlingen bygger bland annat på självskattningsskalor, intervjuer med personer med Parkinsons sjukdom och deras partners, samt observationer av vårdmöten.

Ingmari Knutsson och Carina Hellqvist (till höger) planerar en kursomgång av Nationella Parkinsonskolan i Region Östergötland (arkivbild). Foto: Per Groth

– För många kom sjukdomsbeskedet som en chock och följdes av starka känslor som förnekelse, ilska, sorg och oro. Beskedet förändrade den personliga självbilden och relationen mellan personen som drabbats och partnern, säger Carina Hellqvist.

Liknande poster

Konditionsträning efter mildare stroke bra för återhämtning

Nytt arbetssätt ger eko i Europa

Första laserbehandlingen av temporallobsepilepsi