Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Konditionsträning efter mildare stroke bra för återhämtning

Konditionsträning som startar tidigt efter en mildare stroke kan påverka återhämtningen positivt. Det visar en nyligen publicerad avhandling av Klas Sandberg, sjukgymnast på medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Klas Sandberg, sjukgymnast på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Avhandlingen bygger på två studier. I den ena ingick 56 patienter som haft en mild stroke, samtliga hade vårdats på Vrinnevisjukhusets strokeenhet. I studien fick ett slumpmässigt urval av dessa patienter börja konditionsträna tre veckor efter att de insjuknat, övriga konditionstränade inte. Konditionsträningen genomfördes i grupp två gånger i veckan under 12 veckor och skedde under övervakning för att kontrollera att de som tränade kom upp i rätt ansträngningsgrad.

– Patienterna uttryckte en oro för att blodtrycket skulle öka av träningen. Men vår studie visade att blodtrycket inte påverkades negativt av träningen, säger Klas Sandberg.

Studien visade däremot att återhämtningen hos de som konditionstränade var bättre än hos de som inte gjorde det.

– När vi jämförde de som tränat och de som inte tränat såg vi att såväl konditionsvärdet som gångförmågan förbättrades mer hos de som konditionstränat. De patienter som tränade upplevde även en positiv påverkan på livskvaliteten, säger Klas Sandberg.

Den andra studien omfattade 56 patienter som vårdades på Vrinnevisjukhuset och Höglandssjukhuset i Eksjö med en svårare stroke. Vissa av dessa patienter fick påbörja individuell träning i form av sängcykling två dagar efter sin stroke och genomförde träningen vid 15 tillfällen. Den här studien visade ingen förbättring av gångförmågan för de som tränade jämfört med de som inte gjorde det.

Liknande poster

20 miljoner kronor till utvärdering av Rehabkompassen

Första laserbehandlingen av temporallobsepilepsi

Parkinson engagerar både patient och närstående