Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ovanligt.se – unik och ambitiös plattform bidrar till personcentrerad vård

Det är lätt att det som är ovanligt hamnar i skymundan och därför lanseras nu webbplatsen ovanligt.se, fullmatad med innehåll och en unik design fokuserad på ovanliga och sällsynta hälsotillstånd. Förhoppningen är att stärka kunskapsläget, bidra till personcentrerad vård och göra skillnad på riktigt för de upp till 500.000 svenskar som lever med sällsynta diagnoser, deras anhöriga, patientorganisationer och inte minst vården. Bakom initiativet står läkemedelsbolaget Takeda som utvecklat plattformen bland annat i samarbete med vården.

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas finns fler än 300 sällsynta diagnoser beskrivna, och enligt beräkningar finns mellan 6.000 och 8.000 diagnoser som drabbar 5 procent av befolkningen. Bara i Sverige föds varje år 3.000 barn med sällsynt diagnos; sällsynta diagnoser är vanligare än vi tror. På www.ovanligt.se går det att hitta patientorganisationer, informationsfilmer, artiklar och fördjupningsmaterial och plattformen ska fungera som en pålitlig kunskapsbank där den som vill kan hitta information som berör sällsynta hälsotillstånd.

– Det är lätt att det som är ovanligt hamnar i skymundan och det vill vi ändra på, för det är viktigt att även patienter med sällsynta diagnoser får ta plats. Ovanligt.se är skapad med alla som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras anhöriga i åtanke. Det här är Takedas bidrag för att göra skillnad och plattformen kommer utvecklas och växa kontinuerligt, det ni ser i dag är bara början. Vi hoppas att så många som möjligt, även vårdpersonal, upptäcker ovanligt.se, säger Per Rydingsvärd, Business Unit Director Rare Diseases på Takeda.

Välkomnas av vården

Sällsynta diagnoser ger ofta stora och långvariga utmaningar i livet och tillvaron. Inom vården och övriga samhället innebär ovanligheten att det krävs spetskompetens och samordnade insatser. Samtidigt visade en medlemsundersökning från Riksförbundet Sällsynta Diagnoser att 56 procent av alla patienter fick sin diagnos först i vuxen ålder. Dessutom uppgav 31 procent att de väntat över 4 år på diagnos och var femte mer än 10 år sedan den första kontakten med vården.

– Ovanligt.se är en unik och välkommen plattform som hjälper till att göra det ovanliga mer begripligt och lättare att acceptera. Det är en plattform kring olika sjukdomar och kroniska tillstånd som verkligen gör skillnad i människors liv och som bidrar med ett personcentrerat stöd för anpassning av vardagen och livet med en ovanlig sjukdom. Det unika tilltalet gör att den som använder plattformen känner sig tagen på allvar. Fler plattformar borde vara som ovanligt.se som ser personen, stödjer hälsa och anpassning och tar människor på allvar. Med den här satsningen bidrar Takeda på ett unikt sätt till den personcentrerade vården. Det är mänskligt, starkt, engagerat och empatiskt och en plattform för lärande, utveckling och reflektion, säger Anna Forsberg, legitimerad sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation.

Ovanligt.se ska stärka kunskapsläget

Takeda arbetar i egen regi och i samarbete med andra aktörer med att forska och utveckla läkemedel och behandlingar för personer med sällsynta hälsotillstånd. Ovanligt.se är en del av det samarbetet då ett stärkt kunskapsläge inom bland annat vården, tillsammans med en nationell strategi för sällsynta diagnoser och gemensam finansieringsmodell med statlig delfinansiering kan skapa förbättrade förutsättningar för tidig diagnos och god, jämlik vård. Ovanligt.se är en strategisk pusselbit i arbetet med att driva positiv förändring inom sällsynta diagnoser.

– Takeda har varit verksamma inom sällsynta sjukdomar i över 60 år. Förutom att bidra till forskning och utveckling inom området vill vi även öka medvetenheten om vad det innebär att ha en ovanlig diagnos samt skapa bättre förutsättningar för de upp till 500 000 patienter som finns, deras anhöriga, patientorganisationer och vården. Jag är därför extra stolt över att vi med Ovanligt.se utvecklat en hållbar plattform som på lång siktigt kan vara till stöd för såväl patienter som anhöriga, säger Vatro Mateljic, vd Takeda Sverige.

Besök ovanligt.se.

Liknande poster

Hyqvia godkänt vid kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i nationellt projekt för barn som saknar diagnos

Nya gensekvenseringsmetoder underlättar diagnostik av sällsynta sjukdomar