Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Örebroprofessor prisas av Europas neurokirurger – forskar om hjärnskador efter allvarliga olyckor

Professor András Büki från Örebro universitet har utsetts till årets europeiska föreläsare av organisationen EANS. Priset är ett av de finaste inom neurokirurgin i Europa. – Det är en stor ära, säger han.

András Büki, professor vid Örebro universitet, forskar om traumatiska hjärnskador. Foto: Jesper Mattsson.

Varje år får en neurokirurg hedersuppdraget att hålla en föreläsning vid EANS, The European Association of Neurosurgical Societies, årliga kongress. Det är ett sätt att belöna och uppmärksamma en person som har stor betydelse för neurokirurgin och EANS.

I sitt senaste stora forskningsprojekt har András Büki tillsammans med ett internationellt team studerat 27 000 personer som har drabbats av traumatiska hjärnskador. Data från 60 sjukhus i 20 länder i Europa har gåtts igenom. Ofta har patienterna kommit in till sjukhusen efter en trafikolycka eller ett fall.

– Jag har forskat för att förstå vilka proteiner och processer som kan brytas ner eller aktiveras hos patienter med en hjärnskada orsakad av ett skalltrauma.

Resultatet är kunskapen om att ett enkelt blodprov bättre kan visa vilka personer som riskerar fortsatta problem. Idag klassas över 90 procent av skallskadorna som milda, men över hälften av patienterna har visat sig ha problem ett halvår senare.

Det nya testet visar vilka patienter som kan gå hem, men också vilka som behöver stanna för observation eller röntgas. Det gör att viktiga, tidiga åtgärder kan sättas in snabbt. Testet har visat sig vara mer korrekt än de metoder som har använts tidigare.

I sin föreläsning på EANS kongress i Belgrad betonade András Büki att vägen till resultat som kan göra livet lättare för patienterna inte alltid är lätt.

– Några forskningsprojekt har varit en återvändsgata, men andra har visat sig vara kliniskt viktiga och en bra möjlighet att förbättra omhändertagandet av hjärnskadade patienter, säger han.

Liknande poster

Bättre vård för äldre med demens som glömt svenska språket

IBD-patienter löper ökad risk för stroke, särskilt ischemiska händelser

Ett blodprov – för att fler ska få rätt vård och undvika långvariga besvär vid skallskada