Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt centrum för precisionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tidigare upptäckt, möjlighet att förhindra försämringar, ge bättre behandlingar och ibland till och med bot. Om vi ska kunna erbjuda patienterna den bästa vården behöver vi satsa mer på precisionsmedicinska behandlingar, säger Peter Gjertsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fotograf/Källa: Johanna Ewald St Michaels.

Precisionsmedicin kan förenklat beskrivas som kombinationen av mer detaljrika kartläggningar av olika sjukdomar och de mer skräddarsydda behandlingar det öppnar för.

– Förr fick till exempel alla bröstcancerpatienter samma behandling. I dag, med nya tekniker och sätt att karakterisera en cancer, kan vi upptäcka flera olika förändringar som gör att vi kan välja den mest effektiva behandlingen för varje patient, berättar Peter Gjertsson.

Många diagnoser som till exempel epilepsi, intellektuell funktionsnedsättning och leukemi kan ha flera olika bakomliggande orsaker. Som exempel på detta kan nämnas att det finns fler än 2 000 olika genetiska orsaker till intellektuell funktionsnedsättning, autism och epilepsi och mer än 200 olika medfödda genetiska förändringar som innebär en ökad risk för barncancer. Varje diagnos är unik och kan innebära specifika risker och skilda behov av behandling och uppföljning.

– I nästa steg – när man kommit fram till en korrekt diagnos, kan man erbjuda precisionsmedicin med en individanpassad behandling. Precisionsmedicin handlar inte bara om genterapier och andra dyrbara riktade mediciner. Det kan till exempel även handla om kostanpassning, vitamintillskott, rätt val av kirurgi, vanliga läkemedel eller kontrollprogram, säger Ann Nordgren, professor i klinisk genetik på Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Precisionsmedicin ställer helt nya krav på sjukvården. Olika experter, till exempel bioinformatiker, molekylärbiologer, sjukhusgenetiker, AI-experter, jurister och sjukvårdspersonal behöver arbeta sida vid sida.

– Precisionsmedicin finns redan etablerat inom flera verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den nya centrumbildningen ger förutsättningar till bättre tillgänglighet inom nya kompetenser och infrastruktur, säger Peter Gjertsson.

Precisionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Viktiga verksamheter är till exempel Centrum för medicinsk genomik (CMG) och Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) Väst, som båda hör till Klinisk genetik och genomik. Även Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre samt ATMP-centrum är centrala för utvecklingen inom precisionsmedicin.

 

Liknande poster

Nationell datadelning av nya metoder för vård, forskning och innovation

Nya siffror – Sahlgrenska Universitetssjukhusets strokevård i världsklass

Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI