Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt anatomiskt mål för deep brain stimulation

Med ”deep brain stimulation” (DBS) avses normalt kronisk stimulering av subkortikala strukturer i terapeutiskt syfte. Stimuleringen ges vanligtvis via elektroder med fyra millimeterstora kontakter som permanentimplanteras med stereotaktisk metod (figur 1). En stereotaktisk ram förankras på patientens huvud och genom en MR eller CT av hjärnan erhåller man ett tredimensionellt koordinatsystem för målpunktsberäkning så att elektroderna kan implanteras med millimeterprecision. Operationsmetoden sorterar under begreppet ”stereotaktisk funktionell neurokirurgi”. Med ”funktionell” menas den neurokirurgi som syftar till att minska symtom och/eller återställa funktion genom att inverka på ett i något avseende dysfunktionellt nervsystem. Exempel på detta är kirurgisk behandling av trigeminusneuralgi, epilepsikirurgi och alltså även DBS. Vad som brukar betecknas som den moderna eran av stereotaktisk funktionell neurokirurgi tog fart för mer än 25 år sedan när man introducerade DBSelektroder anslutna till en implanterbar pulsgenerator/neuropacemaker för behandlingen av tremor1.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Först i Norden med uppgraderad teknik och effektiviserat flöde för DBS-behandling vid Parkinson

Tre i rad – hattrick för hjärnelektroder