Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya IHE-studier inom Parkinson-området presenteras på ISPOR 17-20 maj

IHE deltar på den virtuella konferensen ISPOR med två posterbidrag inom området Parkinsons sjukdom.

Båda baseras på registerdata från det svenska kvalitetsregistret för Parkinsons sjukdom, PARKreg. En av studierna handlar om resursförbrukning och kostnader för olika svårighetsgrader av sjukdomen och den andra analyserar patienternas livskvalitet i förhållande till svårighetsgrad.

Läs mer nedan:

Resource Use at Different Levels of Severity of Parkinson’s Disease in a Swedish SettingPatient Utilities in Parkinson’s Disease in Health States Based on Hoehn and Yahr and Off-Time

Liknande poster

Om gener och miljöns påverkan på Parkinsons sjukdom

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Nu testas en banbrytande behandling för patienter med PARKINSONS SJUKDOM