Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya forskningsrön och principiella diskussioner på epilepsikongress i Stockholm

Den europeiska epilepsikongressen är ett av de största återkommande internationella mötena inom epilepsiforskningen. Denna gång välkomnades nära 2 500 epilepsiintresserade forskare och kliniker av olika yrkeskategorier till vår egen huvudstad. Ordförande i den internationella organisationskommittén var Meir Bialer (Israel) och Kristina Malmgren (Sverige), medan Torbjörn Tomson (Sverige) var ordförande i den vetenskapligt rådgivande kommittén. 795 vetenskapliga abstracts presenterades och finns fritt tillgängliga på nätet (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ epi.2014.55.issue-s2/issuetoc). Ett brett utbud av presentationer belyste alla aspekter på epileptologin med fokus på basalvetenskap, epilepsikirurgi, epilepsisyndrom och farmakoterapi. På utbildningssidan hade Svenska Epilepsisällskapet satt samman ett program av särskilt intresse för ST-läkare i neurologi. Där ingick bland annat en heldagskurs om farmakologisk behandling av epilepsi. Konferensen innehöll också föreläsningsprogram för epilepsisjuksköterskor och EEG-tekniker. Roland Flink och Kristina Källén (Sverige) gav flera föreläsningar med ett spännande urval videoregistreringar. Christian Elger och Dieter Schmidt (Tyskland) gav en serie föreläsningar på temat ”What not to do in epilepsy”, medan Jörg Wellmer (Tyskland) i sin workshop gjorde en insats för att få epileptologer att våga börja granska MR-bilder.

 

Läs hela referatet som PDF

Liknande poster

Knutor på hjärnan triggar epileptiska anfall – kan kirurgi hjälpa?

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

STESS – Internationellt epilepsimöte i Göteborg 29–31 mars