Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya data om vaccinationer av personer med MS

Resultat från två vaccinstudier presenterades på ACTRIMS 2021. De visar att personer med skovvis MS som behandlats med Mavenclad bildar antikroppssvar efter vaccination med vanliga vacciner.

  • En retrospektiv analys av studien MAGNIFY-MS visar att patienter får skyddande antikroppsnivåer i minst sex månader efter säsongsinfluensa- och varicella zoster-virus (VZV) vacciner, oavsett vaccinationstidpunkt i förhållande till Mavenclad-dosering
  • Initiala resultat från CLOCK-MS-vaccinstudien visar skyddande antikroppsnivåer fyra veckor efter vaccination hos MS-patienter som behandlas med Mavenclad
  • I båda studierna upprätthölls eller ökade antikroppsnivåerna oberoende av antalet lymfocyter

  • Kunskapen är bristfällig om vaccination av personer med MS som behandlas med immunhämmande läkemedel leder till förbättrat infektionsförsvar. Frågan har fått ny aktualitet i samband med den nuvarande pandemin och den växande tillgängligheten av COVID-19-vacciner”, säger Jan Lycke, professor, överläkare i neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Även om den nya informationen baseras på en liten kohortstudie av patienter som fått vaccin mot säsongsinfluensa eller bältros/varicella zoster, ger den preliminära bevis för att patienter som tar Mavenclad kan bygga upp och upprätthålla skyddande nivåer av antikroppar mot dessa infektioner efter vaccination.
  • I studien förstärktes immunsvaret efter vaccination mot infektioner som studiepersonerna redan hade viss immunitet mot. Covid-19 är en ny infektion och förhoppningsvis kan nuvarande vaccinationsprogram ge skydd mot covid-19 även hos Mavenclad-behandlade individer.

Den retrospektiva analysen utfördes för att utvärdera antikroppssvaret mot säsongsinfluensa (n = 12) och bältros/VZV vaccinationer (n = 3) hos patienter som behandlats med Mavenclad. Blodprover som tagits före och efter vaccination undersöktes. Hos patienter som fick säsongsinfluensavaccinet bibehölls eller ökade skyddande antikroppsnivåer i minst sex månader oberoende av antalet lymfocyter uppmätt vid vaccinationstidpunkten år 1 eller 2 av Mavenclad-behandlingen. Hos patienter som fick VZV-vaccinet före Mavenclad år 1 upprätthölls skyddande VZV-antikroppsnivåer i sex månader efter initiering med Mavenclad, trots sänkning av lymfocyter. Dessa resultat var oberoende av när patienterna fick vaccinet i förhållande till Mavenclad-behandlingen.

I CLOCK-MS-studien hade tre patienter med skovvis förlöpande MS (RRMS) fått minst en dos Mavenclad innan de fick ett influensavaccin. Seroprotektiva antikroppsnivåer ökade fyra veckor efter vaccination hos alla tre patienterna. Detta, trots att två av dessa patienter, som hade fått behandling med Mavenclad två och fyra månader före vaccination, hade lymfopeni (lågt antal lymfocyter) vid vaccinationstidpunkten.

  • I en ständigt föränderlig värld där en pandemi sannolikt kommer att finnas under överskådlig framtid är det viktigt att bedöma effekterna av vanliga icke-levande vaccinationer hos dem som tar sjukdomsmodifierande terapier, säger Anders Wesslau, ansvarig för Mercks verksamhet i Sverige.
  • Dessa nya observationer visar på vårt engagemang för att täcka kunskapsluckor som är kliniskt relevanta och betydelsefulla för patienter och de som arbetar inom MS-vården.

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning