Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya data för ENSPRYNG (satralizumab) vid neuromyelitis optica spektrumtillstånd (NMOSD)

Nya data visar att ENSPRYNG (satralizumab) minskar svårighetsgrad och risk för skov vid neuromyelitis optica spektrumtillstånd (NMOSD)

  • ENSPRYNG minskade svårighetsgraden av skov under de dubbelblinda delarna av SAkura fas III-programmet.
  • Poolade data från SAkura open-label extension (OLE) – programmet visar fortsatt effekt av ENSPRYNG med minskad risk för skov över tid.
  • Data från pågående studier visar en fortsatt gynnsam säkerhetsprofil för ENSPRYNG.
  • ENSPRYNG godkändes nyligen av U.S. Food and Drug Administration (FDA) för vuxna med anti-aquaporin-4 (AQP4) antikropps positiv NMOSD

Roche presenterar nya ENSPRYNG® (satralizumab) data som visar minskad svårighetsgrad av skov vid behandling av neuromyelitis optica spektrumtillstånd (NMOSD), en sällsynt sjukdom i centrala nervsystemet. Dessutom presenteras effektdata som stöder det fortsatta effekten av ENSPRYNG över  tid för att minska risken för skov, samt en fördelaktig risk-nytta profil. Dessa data presenteras på den vetenskapliga kongressen MSVirtual2020, 11-13 september 2020 https://msvirtual2020.org/

”Data som presenteras för ENSPRYNG på MSVirtual2020 är lovande och tyder på signifikant minskning av  svårighetsgrad av skov och frekvens, viktiga mål vid behandlingen av personer med NMOSD”, säger professor Anthony Traboulsee, M.D., neurolog och professor, University of British Columbia, och forskningsledare vid MS Society of Canada. ”ENSPRYNG, den första godkända behandlingen för NMOSD som kan tas i hemmet, erbjuder gynnsam effekt och säkerhet, vilket är viktigt för förbättrade långsiktiga resultat. ”

I en post-hoc-analys av den ENSPRYNG-behandlade gruppen minskade risken för allvarligt skov med 79% jämfört med placebo (5 av 27 [19%] jämfört med 12 av 34 [35%]) för patienter under de dubbelblinda perioderna av SAkura-studierna. Att förhindra skov, där allvarliga sådana kan ge irreversibla,  neurologisk skador och funktionshinder är det primära målet vid behandling av personer med  NMOSD.

Läs hela pressmeddelandet i original här

Liknande poster

Crenezumab stoppade eller bromsade inte kognitiv försämring hos patienter med en specifik gen som orsakar tidig Alzheimer

Enspryng (satralizumab) godkänd vid Neuromyelitis optica-spektrumtillstånd (NMOSD)

Den orala behandlingen Evrysdi (risdiplam) vid spinal muskelatrofi godkänd i Europa