Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enspryng (satralizumab) godkänd vid Neuromyelitis optica-spektrumtillstånd (NMOSD)

EU-kommissionen har godkänt Enspryng (satralizumab), en subkutan behandling av vuxna och ungdomar från 12 år med Neuromyelitis optica-spektrumtillstånd (NMOSD). NMOSD är en sällsynt autoimmun sjukdom som ger skador i centrala nervsystemet, främst på synnerven och i ryggmärgen. Sjukdomen kan leda till bestående funktionsnedsättning och är i de flesta fall en livslång sjukdom som kommer i skov. Behandlingen med satralizumab minskar risken för skov och permanenta funktionsnedsättningar.

– Godkännandet av satralizumab är mycket välkommet och innebär att vi får ett nytt behandlingsalternativ vid NMOSD, en patientgrupp, där ett skov kan få stora konsekvenser och orsaka permanenta neurologiska skador, säger Jan Lycke , Professor, docent, överläkare i Neurologi, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Godkännandet baseras på resultat från två fas III-studier, där satralizumab visade minskad risk för skov samt dess svårighetsgrad hos personer med anti-aquaporin-4 IgG (AQP4-IgG) seropositiv NMOSD. Cirka 70-80% av personer med NMOSD är seropositiva för AQP4-IgG och dessa tenderar att få ett svårare sjukdomsförlopp jämfört med de som inte uttrycker AQP4-IgG-antikroppar (AQP4-IgG seronegativ NMOSD).

Om Enspryng (satralizumab)

Satralizumab är godkänt som monoterapi eller i kombination med immunsuppressiv behandling för behandling av NMOSD hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som är AQP4-IgG seropositiva. Satralizumab binder till och blockerar interleukin-6 (IL-6)-receptorn. IL-6 är en cytokin som är involverad i inflammationen som orsakar skov och svåra återfall vid NMOSD, genom att blockera IL-6 receptorn så förhindras den fortsatta IL-6 signaleringen. Behandlingen ges via en subkutan injektion var 4:de vecka, på sjukhus eller i hemmet efter adekvat injektionsträning.

Om Neuromyelitis optica-spektrumtillstånd (NMOSD)

Neuromyelitis optica-spektrumtillstånd är en sällsynt autoimmun sjukdom som ger skador i centrala nervsystemet, och är i de flesta fall en livslång sjukdom som kommer i skov. Svåra skov kan leda till permanenta neurologiska skador som t.ex. nedsatt syn, känsel bortfall och muskelsvaghet eller förlamning i armar eller ben, och eftersom NMOSD är en progressiv sjukdom så kan sjukdomen förvärras efter varje skov. Sjukdomen drabbar oftast kvinnor och de första symtomen kommer vanligtvis i 30-40 årsåldern. I Sverige har drygt 100 personer diagnostiserats med NMOSD. Den exakta orsaken till hur sjukdomen uppkommer vet man inte, men ett signalprotein som produceras av immunceller, Interleukin 6 (IL-6) anses vara en av huvudorsakerna till NMOSD och det triggar igång en inflammationskaskad som leder till skador och funktionsnedsättning.

Liknande poster

Nya data för ENSPRYNG (satralizumab) vid neuromyelitis optica spektrumtillstånd (NMOSD)