Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya centrum för hjärta-kärl och neuro på Karolinska Universitetssjukhuset

Två nya centrum har öppnats på Karolinska Universitetssjukhuset. De involverar flera olika enheter med höga ambitioner. Neurocentrum och Hjärt-Kärlcentrum är initiativ för ökat samarbete och en mer sammanhållen vård för medicin i framkant.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av världens bästa sjukhus för vård inom de medicinska områdena hjärta-kärl och neuro, vilket bland annat har visats i de rankingar som tidskriften Newsweek genomför årligen.

Tema Hjärta, Kärl och Neuro är ensamutförare av thorax- och neurokirurgi i Region Stockholm och ledande i utveckling av minimal-invasiva och kateterburna tekniker för patienter med kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar. Här behandlas sjukdomar inom hjärta, lungor och kärl centrala och det perifera nervsystemet. Flera verksamheter är de största i Norden på sina områden.

På tvärs nuvarande organisation

Tema Hjärta, Kärl och Neuro är stort som helhet också med nästan 1300 medarbetare. Ett behov av att arbeta tvärs Karolinskas tema och funkions-struktur har vuxit fram efter 2019, då Tema Hjärta-Kärl och Tema Neuro slogs samman. De två nya centrum som nu bildats inkluderar medarbetare som arbetar med samma patientgrupper från temat, men också från medicinsk diagnostik (röntgen och bildbaserade behandlingar), perioperativ medicin och intensivvård (anestesi, operation och intensivvård för vuxna) Hälsoprofessioner (fysioterapeuter, dietister och kuratorer), forskning, administration och HR.

Neurocentrum och Hjärt-Kärlcentrum ska sträva efter enkla och konkreta samarbetsformer, utan någon hirearki mellan cheferna som ingår. Siktet är inställt på att förbättra vården både för patienter och för medarbetare. Det finns en uttalad ambition att alla ska ta ett personligt ansvar för en fortsatt ledande position inom sitt medicinska område, både nationellt och internationellt.

– Vi vill ge våra patienter en bättre och mer sammanhållen vård. De nya centrumbildningarna kommer också att förbättra förutsättningarna för forskning och utbildning, säger Per Mattsson, temachef Akut och Reparativ medicin, tf. temachef Hjärta, Kärl och Neuro.

Underlättar beslutsfattande

Josefine Kaunisto, sjuksköterska och verksamhetschef för Omvårdnadsområde hjärta och kärl är en av dem som har varit med och utvecklat Hjärt-kärlcentrum.

– Ens chef förblir ens chef. Det här är ingen organisationsförändring, utan verkar tvärs den formella linjeorganisationen. Att vi bildat ett centrum innebär att vi tar större ansvar tillsammans. Fler beslut fattas ”på bredden” inom centrat, utan att skickas uppåt till en chef.

Verksamheter med naturliga skärningspunkter i samarbete

Det är nu tre år sedan Tema Hjärta-kärl och Tema Neuro slogs samman. Josefine berättar att det finns fördelar, men lyfter att en del dagliga samarbeten fattas i den nya tema-konstellationen.
– Ett temaperspektiv är stort, vilket inte alltid är optimalt för den praktiska verksamheten. Inom det dagliga arbetet på till exempel thorax har vi ett väldigt nära samarbete med Perioperativ medicin och intensivvård, PMI, våra patientflöden rör sig naturligt i dessa verksamheter, säger hon.

Neurocentrum främjar autonomin 

För det andra centret som nu skapas, Neurocentrum, har tankegångarna gått i samma banor.
– Syftet med ett Neurocentrum är att skapa ökad helhetssyn, ökad förståelse för vår kontext – och genom det öka samsyn och effektivitet. Vi vill ligga i framkant och höja vår kvalitet inom vård, forskning, undervisning och utbildning samt ha modet att vara innovativa, säger Mikael Svensson, professor, överläkare, FoU-chef Neuro.

Framtaget nära den dagliga verksamheten

Idén om att bilda ett Neurocentrum och ett Hjärt-Kärlcentrum kommer från chefer som arbetar nära den dagliga verksamheten, men temachef Per Mattsson framhåller att bildandet av dessa två centrum möter sjukhusets strategiska inriktning, de är helt i linje med sjukhusets fyra principer.
– Det följer vår önskan om decentralisering och vårdnära styrning, och de visar verkligen hur man kan jobba tillsammans som ETT sjukhus, säger han.

Neurocentrum
Cirka 1100 medarbetare. Här ingår verksamheter som behandlar bland annat stroke, ryggmärgsskador, epilepsi, huvudvärk, hjärntumörer, multipel skleros och Parkinson.

Hjärt-kärlcentrum
Cirka 900 medarbetare. Här ingår verksamheter som behandlar bland annat hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och arytmier.

Liknande poster

Karolinska första sjukhuset i världen med 7T-magnetkamera i klinisk drift

Karolinska Universitetssjukhuset gör flest epilepsikirurgiska operationer för tredje året i rad

Fyra nya NHV-uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset