Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny rapport om funktionsnedsättning och föräldraskap

Samhället är otillgängligt och bitvis exkluderande när det gäller föräldraskap. Det vittnar personer med funktionsnedsättning om i en ny rapport av Funktionsrätt Sverige och RFSU.

Amra med sin 2-åring.

Genom intervjuer och samtal med personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom lyfter den nya rapporten “Föräldrar på (o)lika villkor” erfarenheter och tankar av att bilda familj och skaffa barn. Eller valet att avstå när samhällsinsatser och information brister. Rapporten presenteras inom projektet “Min sexualitet – min rätt” som drivs av Funktionsrätt Sverige och RFSU.

”Att kunna bilda familj utan att diskrimineras är en mänsklig rättig­het.Samhällets syn på personer med funktionsnedsättning som olämpliga föräldrar vars reproduktion behöver kontrolleras verkar dock leva kvar. Det finns en hel del arbete att göra för att Sverige ska leva upp till Funktionsrättskonventionen”, säger Hanna Gerdes, människorättsjurist och författare till rapporten.

I drygt trettio intervjuer med personer med egen funktionsnedsättning och kronisk sjukdom samt med olika experter framkommer att samhället inte är utformat så att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara föräldrar. Att öka tillgängligheten genom  universell utformning inom mödra- och barnhälsovård är därför en av 7 rekommendationer som lyfts fram för att garantera ett föräldraskap på lika villkor.

”Våra resultat visar att det behövs en kompetenshöjning bland de yrkesgrupper som möter människor som vill bli eller som är föräldrar, inte minst inom hälso- och sjukvården. Personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd i sitt föräldraskap och det behövs ett helhetsgrepp för att se till att stödsystem fungerar, för både barn och föräldrar”, säger Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt Sverige.

Läs rapporten här: Föräldrar på (o)lika villkor

Liknande poster

”Det måste bli möjligt för fler att träna”