Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny Mayzent® (siponimod) data visar bibehållen effekt upp till fem år

Mayzent® (siponimod) data visar bibehållen effekt upp till fem år

Novartis meddelar att ny Mayzent® (siponimod) data visar bibehållen effekt med att fördröja funktionsnedsättning upp till fem år för patienter med Sekundär progressiv MS.

 

Läs hela pressmeddelandet

 

Liknande poster

Nytt herpesvirus kopplas till multipel skleros

Läs mer...

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms

Läs mer...

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...