Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny Mayzent® (siponimod) data visar bibehållen effekt upp till fem år

Mayzent® (siponimod) data visar bibehållen effekt upp till fem år

Novartis meddelar att ny Mayzent® (siponimod) data visar bibehållen effekt med att fördröja funktionsnedsättning upp till fem år för patienter med Sekundär progressiv MS.

 

Läs hela pressmeddelandet

 

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning