Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny data visar på att tidig behandling med Mayzent försenar funktionsnedsättning och har positiva effekter på kognition

Ny data visar på att tidig behandling med Mayzent (siponimod), som godkändes tidigare i år, försenar funktionsnedsättning och har positiva effekter på kognition hos patienter med aktiv sekundär progressiv multipel skleros (SPMS) 

Datan som presenterades på världens största MS kongress, MSVirtual2020: 8th joint ACTRIMS-ECTRIMS meeting (11-13 september 2020) visar:

  • Förbättringar i kognitiv bearbetningshastighet hos patienter med aktiv SPMS som behandlades med siponimod kunde visas i data från EXPAND studien 1
  • Positiv effekt på funktionsnedsättning, kognitiv bearbetningshastighet och skov i upp till fem år hos patienter med aktiv SPMS som behandlades med siponimod från studiens början visar subgrupps analyser från EXPAND 2

 

– Det är mycket glädjande att det finns en ny godkänd behandling för patienter med aktiv SPMS. Data från en stor klinisk studie på en representativ SPMS population visar på möjligheterna att kunna göra skillnad för dessa patienter, inte minst när det gäller kognitiva problem. Nu kan vi behandla med siponimod  i Sverige,  säger Sten Fredrikson, professor och överläkare i Neurologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Siponimod blev godkänt inom EU i början av 2020 för behandling av vuxna patienter med SPMS med aktiv sjukdom som uttrycker sig genom skov eller radiologiska tecken på inflammatorisk aktivitet3.  EXPAND-studien, den största randomiserade kliniska studien i en bred SPMS population, visar att siponimod signifikant minskar risken för sjukdomsprogression, inklusive funktionsnedsättning och kognitiv försämring4. Siponimod ingår i högkostnadsskyddet och subventioneras endast när behandling med rituximab inte är lämplig

Drygt 5000 personer lever med sekundär progressiv MS (SPMS) i Sverige5. Vanligtvis utvecklas SPMS 10 till 15 år efter det att MS har diagnostiserats. Många upplever att de blir sämre mellan skoven och får en gradvis ökning av sina besvär.

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning