Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet premierar officiellt pris på läkemedel

NT-rådet rekommenderar regionerna att i första hand använda läkemedlet Emgality (galkanezumab) vid kronisk migrän. Det är första gången rådet premierar ett läkemedel som har ett officiellt pris.

I slutet av augusti 2020 beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att migränläkemedlet Emgality (galkanezumab) ska ingå i läkemedelsförmånerna. Emgality är en så kallad CGRP-antagonist. Läkemedlet används vid kronisk migrän hos personer som efter optimerad behandling inte haft effekt av minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar.

Sedan tidigare finns två liknande läkemedel: Aimovig (erenumab) och Ajovy (fremanezumab). NT-rådet rekommenderar nu regionerna att i första hand använda Emgality, som enligt kliniska experter har en jämförbar medicinsk effekt. Skälet är att Emgality har ett officiellt och transparent pris. Aimovig och Ajovy omfattas däremot av avtal om sekretessbelagd återbäring för en del av kostnaden till regionerna och det betyder att slutpriset och därmed kostnaden inte är officiell.

Underlättar för sjukvården

– Vi hoppas att fler företag väljer öppen prissättning på sina läkemedel i stället för att sträva mot avtal med sekretessbelagd återbäring. Officiella priser underlättar för sjukvården, som enklare kan värdera läkemedel och se direkt hur de påverkar budgeten, säger Gerd Lärfars, som är docent och ordförande för NT-rådet.

De sekretessbelagda priserna leder också till omfattande administrativt arbete med bland annat hantering av återbäring inom regionerna.

Aimovig och Ajovy är exempel på läkemedel som omfattas av avtal som bygger på trepartsöverläggningar mellan TLV, företag och regionerna. Överläggningarna har utvecklats för att underlätta införandet av nya och dyra läkemedel inom sjukvården.

Regionerna anser att flertalet nya läkemedel bör kunna inkluderas i läkemedelsförmånerna utan särskilda insatser från regionerna. Trepartsöverläggningar ska enligt regionerna inte vara en generell lösning för att nya läkemedel med för hög kostnad ska kunna inkluderas i det nationella förmånssystemet.

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

NT-rådet rekommenderar behandlingar mot Skelleftesjukan

Tofersen omfattas av nationell samverkan