Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nominera din favorit till Årets Neuroprofil 2023

Årets Neuroprofil är en person, ett team eller en grupp som genom sitt arbete ideellt eller professionellt gjort neurologin och/eller de neurologiska diagnoserna synliga för en större allmänhet.

Årets Neuroprofil erhåller, förutom äran och ett vackert diplom, samt en exklusiv och specialdesignad nål att bära på till exempel kavaj eller jacka. Prisnål: Valegård Design. Foto: Alfred Skogberg.

Med Årets Neuroprofil vill Neuro lyfta de goda exemplen. De personer eller grupper som gjort det där lilla extra för personer med neurologisk diagnos.

Årets Neuroprofil har till exempel:

– ökat kunskapen om en eller flera neurologiska diagnoser,

– förmått beslutsfattarna att förbättra vardagen för personer med neurologisk diagnos,

– genom sin forskning gjort en viktig insats för en eller flera neurologiska diagnoser

– eller helt enkelt varit ett extra gott stöd för medlemmar i Neuro.

Nominera din favorit

Nomineringen av kandidater till att bli Årets Neuroprofil öppnar måndag den 16 januari klockan 12.00 och avslutas söndag den 26 februari klockan 23.59.

Läs mer och nominera.

Liknande poster

Årets Neuroprofil: Vem vill du nominera?

Rekordstort bidrag till ALS-forskning

Forskning ska ha en tydlig och kort väg till klinisk nytta