Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neurotoxiska metaller från sura sulfatjordar ser ut att bidra till MS

Ungefär 3 miljoner människor levde med diagnosen multipel skleros (MS) över hela världen år 2022, och antalet ökar långsamt. Dominerande symtom är opitkusneurit, sensorisk påverkan, ataxi, muskelsvaghet, urinblåseproblematik och trötthet. Det är inte känt vad som orsakar MS, och botande behandling saknas.

En nord–sydlig geografisk gradient har beskrivits, med ökad förekomst långt från ekvatorn och särskilt hög förekomst i de skandinaviska länderna. Den högsta incidensen i världen återfinns i västra Finland. Kan denna lokala anhopning av fall ge ledtrådar till vad som orsakar sjukdomen?

Läs hela artikeln här.

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning