Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neurologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jämfört med andra kliniker på anrika Akademiska sjukhuset i Uppsala är neurologiska kliniken – neurologen – av mellanstorlek. Räknat som universitetsklinik är det en av de minsta. Men verksamheten är vittförgrenad och det finns så mycket att berätta att de planerade fyra intervjupersonerna till slut blir hela nio. På en kombinerad landstings- och universitetsklinik kretsar naturligtvis en hel del kring de många forskningsprojekt som pågår, ofta i frontlinjen inom flera behandlingsområden, bland annat Parkinsons sjukdom, MS och stroke. Den akademiska delen utgörs av institutionen för neurovetenskap. Men på frågan vad som skall föras fram som det allra viktigaste kännetecknet på verksamheten vid neurologkliniken blir svaret – patientvården. – Grunden i vår verksamhet är att varje morgon se till patienternas behov och försöka bedöma vilka som behöver komma hit för behandling, säger överläkare Eva Kumlien.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Klinisk Neurofysiologi lyckades arbeta undan köerna

Epilepsiteamet som fångar upp och hjälper patienterna framåt

Här finns hjälp att tillbaka i livet komma