Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neurolog- och strokeenheten, Danderyds Sjukhus

Neurolog- och strokeenheten, Danderyds Sjukhus
Kommunikation är något handfast och konkret på Neurolog- och strokeenheten på Danderyds sjukhus. Vi har blivit utlovade att vara med under en övning med en patientsimulator. Men först slår vi oss ner hos överläkare Claes Martin, uppenbarligen en varm förespråkare av samarbete och kommunikation över klinikgränserna. Neurologmottagningen där han är processledare för neurologi, ingår i Neurocentrum Danderyds Sjukhus, ett samarbete mellan Neurologenheten, Strokeenheten, Nationellt Respiratoriskt Centrum (NRC), Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken och Neuroradiologen vid Danderyds sjukhus. Samarbetet ger mångfasetterad kompetens och tillgång till stora resurser. Rehabiliteringskliniken allena har 400 medarbetare och är landets största rehabiliteringsmedicinska klinik.
– Kliniker koncentrerar sig ofta bara på ett sjukdomsspektrum medan patienten kan ha mer komplexa medicinska behov. Med samlad kompetens i ett centrum får patienten bredare utbud av vård under samma tak och slipper gå mellan olika kliniker för att få sina behov tillgodosedda. Det ger bättre vård, säger Claes Martin. SNABBT OMHÄNDERTAGANDE MED ”BRA IN” Bredvid sitter kollegan Ann-Charlotte Laska, disputerad strokeöverläkare tillika processledare för Strokeenheten. Enheten korades till Sveriges bästa strokeenhet 2007 och ambitionerna är alltjämt högt ställda, även om tiderna har förändrats.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Slå ett slag för Parkinson förbundet

Läs mer...

Långvariga konsekvenser efter måttlig covid-19-infektion

Läs mer...

Danderyds sjukhus tar emot första patienten på sin nya neurologiska akutvårdsenhet

Läs mer...