Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Danderyds sjukhus tar emot första patienten på sin nya neurologiska akutvårdsenhet

Danderyds sjukhus öppnade i början av april en neurologisk akutvårdsenhet, NAVE. Där finns sex vårdplatser med möjlighet till övervakning för patienter som drabbats av stroke, har andra allvarliga neurologiska sjukdomar eller är i behov av neurokirurgisk eftervård.

NAVE vid Danderyds sjukhus erbjuder sex vårdplatser för övervakning av patienter.

Den neurologiska akutvårdsenhetens vårdplatser i nyrenoverade lokaler erbjuder den senaste tekniken för bland annat patientövervakning och är utformad för att säkra och höja nivån på patientsäkerhet, vårdkvalitet och arbetsmiljö.

Magnus Thorén, överläkare inom neurologi och medicinskt ledningsansvarig läkare på nyöppnade NAVE på Danderyds sjukhus. Foto: Carin Wesström.

– På NAVE har vi funktionell övervakning inne på vårdrummet vilket gör att man snabbt kan upptäcka om patientens symtom förändras och då direkt behandla personen – vilket i förlängningen kan minska hjärnskadan och skynda på tillfrisknande. Igår kom vår första patient, säger Magnus Thorén, överläkare inom neurologi och medicinskt ledningsansvarig läkare på NAVE.

Ett multidisciplinärt team kommer att arbeta med övervakning och behandling av patienter med akut neurologisk sjukdom samt vård av patienter som genomgått neurokirurgisk behandling på Karolinska.

– Tillsammans med Neurokirurgen på Karolinska och Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken här på Danderyd har vi skapat ett flöde som vi hoppas ska kunna vara till stor nytta för patienterna nu och i framtiden. Vår nya enhet bygger vidare på den verksamhet som redan finns och som möjliggörs av sjukhusets enorma kompetens inom neurologi, säger Magnus Thorén.

Danderyds sjukhus Neurologklinik har det största akuta neurologiflödet i Sverige, och behandlar fler patienter med stroke än något annat sjukhus. NAVE kommer att definieras som en strokeenhet, enligt nationella riktlinjer.

Liknande poster

Långvariga konsekvenser efter måttlig covid-19-infektion

Neurolog- och strokeenheten, Danderyds Sjukhus