Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neurofilament i serum vid MS

Tisdag 21 november, kl 12.00-13.00
Överläkare Markus Axelsson
MS-centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Lägg gärna in datumet i kalendern och anmäl dig till föreläsningen redan nu.

Mer information

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning