Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nätverksträff för ALS/MND-team, Göteborg 11-12 september

Mötet ägde rum den 11-12 september i Birgit Thilandersalen på Medicinareberget med utsikt över Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Änggårdsbergen. Verksamhetschef Mikael Edsbagge, inledde med att visa en kort film med sommarens badfluga – hans egen och områdeschef Goran Delics ”Ice Bucket Challenge”. När sökarljuset inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset just nu sätts på att ge värde åt patienten, konstaterade han i sitt invigningstal, att ALS/MND-team, både på Sahlgrenska och på andra sjukhus, är föregångare inom det tvärprofessionella omhändertagandet. Det var nästan ett år tidigare som vi i ALS/MND-teamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Sahlgrenska i Göteborg började planera för en träff. Vi kände att vi ville få kontakt med andra team och få veta hur de arbetar och tänker. Vi ville sprida och få återkoppling på de goda idéer och rutiner som vi efter långt samarbete kommit fram till i vårt team. Vi upplevde att en del av de svåra frågorna som vi stångades med kring vården för ALS-sjuka och deras anhöriga var för stora för ett enskilt team – och förmodligen borde det finnas andra team med liknande frågeställningar.

 

Läs hela referatet

Liknande poster

Svenska Parkinsonakademins 2-dagarsutbildning Lund 23–24 november

Läs mer...

American Epilepsy Society Orlando 30 november– 5 december 2023

Läs mer...

The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders MDS

Läs mer...