Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MS FORUM 2022

Välkommen till MS FORUM 2022
10 – 11 mars , GRAND HOTELL
Stockholm

Ser MS vården likadan ut i hela landet? Kan vi lära oss av varandra? Några punkter, tillsammans med ny forskning och kunskap, som du får ta del av vid årets MSFORUM!

Här hittar du program och anmälan

Liknande poster

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms

Läs mer...

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...