MS FORUM 2022

Välkommen till MS FORUM 2022
10 – 11 mars , GRAND HOTELL
Stockholm

Ser MS vården likadan ut i hela landet? Kan vi lära oss av varandra? Några punkter, tillsammans med ny forskning och kunskap, som du får ta del av vid årets MSFORUM!

Här hittar du program och anmälan