Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MS FORUM 2017

MSFORUM äger i år rum den 23-24 november i Stockholm.
Temat är ”MS mitt i livet” och återspeglar den starka utveckling som neurorehabilitering för personer med MS genomgår och blickar också framåt på kommande möjligheter.

Mer information och Program

Liknande poster

MS FORUM 2022

MS FORUM 2017, Stockholm 23–24 november