MS FORUM 2017

MSFORUM äger i år rum den 23-24 november i Stockholm.
Temat är ”MS mitt i livet” och återspeglar den starka utveckling som neurorehabilitering för personer med MS genomgår och blickar också framåt på kommande möjligheter.

Mer information och Program