Aktuell svensk forskning om MS-behandlingar och graviditet, Katharina Fink

Tisdagen 20 oktober 2020, kl. 12.00-13.00

Aktuell svensk forskning om MS-behandlingar och graviditet
Katharina Fink, Neurolog vid Centrum för Neurologi och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Detta webinar kommer att belysa frågeställningar som uppkommer i samband med familjeplanering och graviditet vid MS-behandling.
Katharina Fink delar med sig av sin forskning. Vad vet vi idag och vad behöver vi ha koll på?

Mer info och anmälan