Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Aktuell svensk forskning om MS-behandlingar och graviditet, Katharina Fink

Tisdagen 20 oktober 2020, kl. 12.00-13.00

Aktuell svensk forskning om MS-behandlingar och graviditet
Katharina Fink, Neurolog vid Centrum för Neurologi och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Detta webinar kommer att belysa frågeställningar som uppkommer i samband med familjeplanering och graviditet vid MS-behandling.
Katharina Fink delar med sig av sin forskning. Vad vet vi idag och vad behöver vi ha koll på?

Mer info och anmälan

Liknande poster

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Läs mer...

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Läs mer...

Tydligt samband mellan autoimmun sjukdom och förlossningsdepression

Läs mer...