Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lansering av den europeiska MS Barometern

Denna vecka lanseras MS Barometern 2020 som är en sammanställning av viktig information om multipel skleros (MS) i 35 länder i Europa. Mer än 1 miljon människor lever med MS i Europa.

Syftet med MS Barometern är att ge en korrekt bild av hur MS hanteras inom hela Europa. Genom jämförelser och utvärdering av situationen i olika länder vill man med MS Barometern bidra till att förbättra hälso- och sjukvårdssystemen. Tanken är att uppmuntra beslutsfattare att vidta åtgärder för att förbättra livskvaliteten för personer som drabbas av multipel skleros.

Alla deltagande länder har bidragit till MS Barometern genom att svara på ett 70-tal enkätfrågor. I Sverige har Neuro bidragit tillsammans med ansvarig för Svenska Neuroregister, professor Jan Hillert.

Läs mer

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning