MR som biomarkör vid MS – diagnostik och uppföljning

MR som biomarkör vid MS – diagnostik och uppföljning
Anders von Heijne, Överläkare, Röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus
Torsdag 9 maj, kl 12.00-13.00

Mer info och anmälan