Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MR som biomarkör vid MS – diagnostik och uppföljning

MR som biomarkör vid MS – diagnostik och uppföljning
Anders von Heijne, Överläkare, Röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus
Torsdag 9 maj, kl 12.00-13.00

Mer info och anmälan

Liknande poster

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...

Ny genupptäckt ger hopp om att bekämpa svår MS

Läs mer...

Därför mår kvinnor med multipel skleros bättre när de är gravida

Läs mer...