Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MR som biomarkör vid MS – diagnostik och uppföljning

MR som biomarkör vid MS – diagnostik och uppföljning
Anders von Heijne, Överläkare, Röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus
Torsdag 9 maj, kl 12.00-13.00

Mer info och anmälan

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning