Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Migrän: Icke-farmakologisk behandling

Tid 12:00-12:45

Lilly bjuder in till ett webinar på området migrän.
Emma Varkey, PhD och fysioterapeut föreläser kring icke-farmakologisk behandling.

För mer information

För anmälan

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Läs mer...

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

Läs mer...

Sköterskeledda migränkliniker gynnar alla inblandade

Läs mer...