Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hormonell migrän och migrän under graviditet

Måndag 14 juni, 16:00 – 16:45
Lyssna till de senaste nyheterna om “Hormonell migrän och migrän under graviditet” och diskutera tillsammans med specialistläkarna Anna Sundholm och Ulf Frejvall

För mer information och anmälan klicka här!

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

Sköterskeledda migränkliniker gynnar alla inblandade