Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Mavenclad och COVID-19

MS-patienter behandlade med Mavenclad klarar infektioner och bygger upp skyddande antikroppar under COVID-19 pandemin

  • Nya analyser av verkningsmekanismen indikerar att MS-patienter som behandlas med Mavenclad verkar ha förmåga att klara infektioner och bygga upp skyddande antikroppar från vaccinet.
  • En oberoende studie från Israel visar att när personer som behandlas med Mavenclad vaccineras mot COVID-19 bygger de upp ett antikroppsförsvar precis som friska kontrollergrupper.
  • Uppdaterade säkerhetsdata visar att personer som behandlas med Mavenclad med bekräftad eller misstänkt COVID-19 uppvisar ett sjukdomsförlopp som inte är svårare än hos befolkningen i övrigt.

Nya analyser från MAGNIFY-MS substudie visar ett specifikt mönster för återhämtningen av immunförsvaret hos personer med skovvis multipel skleros (RMS) som behandlas med Mavenclad (kladribintabletter). Detta kan förklara varför förmågan att klara infektioner och utveckla skyddande antikroppar efter infektion respektive vaccination bibehålls vid Mavencladbehandling. Data presenterades på 2021 American Academy of Neurology (AAN) årliga möte 17-22 April 2021.Minskningen av minnes B-celler sågs i MAGNIFY-MS-studien så tidigt som en månad efter Mavenclad-initiering med lägsta nivåer efter två månader som kvarstod efter 12 månaders uppföljning. Samtidigt började naiva B-celler, vilket krävs för att generera antikroppssvar efter vaccination, återhämta sig omedelbart efter lägsta nivån efter två månader. Tidigare data från MAGNIFY-MS visade att patienter som får Mavenclad kan producera antikroppssvar mot influensa- och varicella zoster-vaccin oavsett lymfocytantal.

–    Dessa data belyser på vilket sätt Maveclad påverkar immunsystemet och kan förklara hur behandlingseffekten kan uppnås utan att risk för svåra infektioner ökar, säger Jan Lycke, professor, överläkare i neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den långvariga sänkningen av minnes B celler kan vara en av förklaringarna till att den sjukdomshämmande effekten på MS vidmakthålls så länge. Med tanke på COVID-19 och den pågående vaccinationen är det oerhört viktiga och glädjande besked att patienter som behandlats med Mavenclad svarar på vaccination, oavsett när denna givits i förhållande till senaste Mavencladkuren. I flertalet behandlade patienter producerades skyddande antikroppar efter vaccination.

Läs hela pressmeddelandet

 

 

Liknande poster

American Academy of Neurology – Boston 22–27 april

Ny studie visar på färre skov och behandlingsavbrott vid ms-behandling med Mavenclad

Evobrutinib är den första BTK-hämmaren som visar signifikant minskning av kroniska lesioner vid RMS