Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nu lanseras verktyget MANAGE-PD för att hjälpa sjukvården att ge parkinsonpatienter rätt vård i rätt tid

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom menar att fler patienter än idag skulle få stor nytta av adekvat behandling i komplikationsfas1
  • Det har hittills inte funnits objektiva mått som visar när en parkinsonpatient är i komplikationsfas och inte har tillräcklig symtomkontroll med sin tablettbehandling
  • MANAGE-PD är ett kliniskt verktyg framtaget i samarbete med ledande parkinsonspecialister för att underlätta upptäckt av sviktande symtomkontroll hos parkinsonpatienter

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som orsakas av brist på signalsubstansen dopamin i hjärnan, vilket påverkar rörelsekontrollen och kan leda till ofrivillig stelhet eller överrörlighet eller en kombiantion av båda. Sjukdomen utvecklas långsamt i takt med sjunkande nivåer av dopamin och medicineringen justeras därefter. Den långsamma utvecklingstakten och bristen av objektiva mått medför en risk att både vårdpersonalen och patienten inte uppmärksammar en otillräcklig symtomkontroll i rätt tid.

MANAGE-PD är resultatet av ett gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete mellan en internationell panel av ledande parkinsonspecialister från 15 länder, den internationella patientorganisationen Parkinson Foundation samt AbbVie. MANAGE-PD är ett webbaserat verktyg med frågor och beslutsstöd för att underlätta identifiering av parkinsonpatienter i komplikationsfas. MANAGE-PD bygger på konsensusbaserade och validerade kliniska indikatorer, och har visat robust validitet och kliniskt värde för att stödja klinikerns beslutsfattande för att åstadkomma en standardiserad och omfattande bedömning av parkinsonrelaterade symtom.2-6

– Det finns en underbehandling hos parkinsonpatienter, speciellt gällande DBS-och pumpbehandling. Allt för få patienter remitteras för utredning eller erbjuds dessa behandlingar i Sverige. Många får också behandlingarna för sent. Med MANAGE-PD i kombination med specialistkompetens kommer sannolikt färre patienter att missas och fler få behandling i rätt tid. Verktyg som detta kommer att användas allt mer i framtiden. I kombination med registerdata och riktlinjer kan behandlingsbeslut därmed bli mer jämlika, säger Per Odin, professor och chef för Avdelningen för Neurologi vid Lunds Universitet, samt med-skapare till MANAGE-PD.

– Vi arbetar sida vid sida med vårdpersonal för att hjälpa patienter att ta kontroll över sin sjukdom så att de bättre kan hantera sina symtom, säger Jan Kövamees, legitimerad läkare och medicinsk direktör inom Neuroscience på AbbVie Scandinavia. MANAGE-PD är en del av AbbVies pågående engagemang för att utveckla innovativ vård för några av de mest svårbehandlade neurologiska sjukdomarna.

Om Parkinson Foundation
Parkinson Foundation är en internationell patientorganisation med målet att parkinsonpatienter ska ha ett bättre liv genom förbättrad vård samt arbetar med forskning för att finna bot.

Om AbbVie inom Neuroscience
Vårt åtagande att bevara personligheten hos dem som lever med neurologiska och psykiatriska störningar är orubblig. Varje utmaning i detta okända territorium gör oss mer beslutsamma och driver oss vidare att upptäcka och leverera lösningar för patienter, närstående, kliniker och samhället. AbbVies portfölj inom neurovetenskap består av godkända terapier och en robust pipeline för neurologiska och psykiatriska störningar, inklusive Alzheimers sjukdom, bipolär sjukdom och depression, egentlig depression, migrän, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, ryggmärgs-skador, spasticitet efter stroke, schizofreni, stroke med flera.

För mer information eller boka intervju med professor Per Odin, vänligen kontakta:

Birgitta Björnek, External Affairs Manager, 08-684 44 600, e-post: [email protected]

Referenser:

  1. Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom – Stöd för styrning och ledninghttps://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
  2. A. Antonini, et al. Assessing the validity and reliability of MANAGE-PD tool to identify patients with Parkinson’s disease inadequately controlled on oral medications – Results from an international survey of general neurologists and movement disorder specialists [abstract]. Mov Disord. 2019; 34 (suppl 2). https://www.mdsabstracts.org/abstract/assessing-the-validity-and-reliability-of-manage-pd-tool-to-identify-patients-with-parkinsons-disease-inadequately-controlled-on-oral-medications-results-from-an-international-survey-of-ge/. Accessed November 15, 2020.
  3. H. Fernandez, et al. Content Validity of MANAGE-PD Tool: Real-world evidence from PD patients in G7 Countries [abstract]. IAPRD MDS 2020; 12-16th September; Virtual Congress.
  4. A. Antonini, et al. Demonstrating the clinical value of MANAGE-PD tool in assessing symptom control of Parkinson’s disease patients: Evidence from G7 countries [abstract]. Mov Disord. 2020; 35 (suppl 1). https://www.mdsabstracts.org/abstract/demonstrating-the-clinical-value-of-manage-pd-tool-in-assessing-symptom-control-of-parkinsons-disease-patients-evidence-from-g7-countries/. Accessed November 15, 2020.
  5. Antonini A, Stoessl AJ, Kleinman LS, et al. Developing consensus among movement disorder specialists on clinical indicators for identification and management of advanced Parkinson’s disease: a multi-country Delphi-panel approach. Curr Med Res Opin. 2018;34(12):2063-73. https://doi.org/10.1080/03007995.2018.1502165. Accessed December 3, 2020.
  6. Fasano A, Fung VSC, Lopiano L, Elibol B, Smolentseva IG, Seppi K, Takáts A, Onuk K, Parra JC, Bergmann L, Sail K, Jalundhwala Y, Pirtosek Z. Characterizing advanced Parkinson’s disease: OBSERVE-PD observational study results of 2615 patients. BMC Neurol. 2019 Apr 2;19(1):50. doi: 10.1186/s12883-019-1276-8. PMID: 30940119; PMCID: PMC6444751. Retrieved from https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12883-019-1276-8. Accessed December 3, 2020.

Liknande poster

Pumpen för Produodopa är nu CE-godkänd och behandling blir snart tillgänglig

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar