Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lundbeck donerar till migränforskning vid Lunds universitet

H. Lundbeck Aktiebolag donerar 380 000 kronor till professor Lars Edvinssons forskning om sambandet mellan könshormoner och migrän. Målsättningen med forskningsprojektet är att undersöka den tre gånger så stora förekomsten av migrän hos kvinnor jämfört med män. Forskarna vill också uppnå större förståelse kring de bakomliggande orsakerna till migrän. Tack vare donationen kan extra resurser tillsättas, bland annat i form av ytterligare en forskartjänst.

Lundbeck är ett läkemedelsbolag som fokuserar på hjärnans sjukdomar. Företaget har valt att stödja Lars Edvinssons forskningsprojekt ”Sex hormones and migraine” tänkt att genomföras under 2022. Lars Edvinsson är professor i experimentell kärlforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Han räknas som en av Sveriges främsta auktoriteter inom migränforskning med nära 40 års erfarenhet. Bland annat står han bakom upptäckten av den signalsubstans som kallas CGRP, ett slags peptid som triggar migränattacker.

Varför är det viktigt att studera sambandet mellan kön, hormoner och migrän?
– Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar och påverkar 12 procent av världens befolkning. I väst ligger samma siffra kring 16 procent. Av tre drabbade är två kvinnor. Många har enstaka attacker, medan andra lider av kronisk migrän som är en fullständigt handikappande sjukdom, säger Lars Edvinsson.

Migrän: Ett omfattande problem

I Sverige lider ungefär 200 000 personer av kronisk migrän. Kostnaderna för sjukfrånvaro dominerar och cirka en tredjedel är läkemedelskostnader. Lars Edvinsson hoppas att den forskning som nu görs kan leda till nya insikter om hur hormonen reglerar signalsubstansen CGRP och att detta i förlängningen kan leda till nya behandlingsformer.
– Vi försöker lindra sjukdomsbördan hos våra patienter. Om vi kan lösa orsaken kan vi eventuellt få fram nya sätt att behandla hormonberoende migränanfall. Detta är efterlängtat eftersom dagens migränmediciner endast har effekt på 60 procent av patienterna och cirka 10 procent har biverkningar med hjärt-kärlpåverkan.

Nervceller med olika syften

Preliminära fynd visar att det så kallade trigeminussystemet är det som orsakar merparten av all huvudvärk som människan förnimmer. Trigeminusnerven är den del av nervsystemet som skickar smärta, beröring och temperaturförnimmelser från ansiktet/huvudet, såväl extra- som intrakraniellt till hjärnan.
– Vi har funnit att samma nervceller som förmedlar olika typer av smärta också innehåller östrogen- och oxytocinreceptorer. Genom att dessa könshormon finns i blodet så kan de komma i kontakt med nervcellerna i den del av hjärnan som kallas trigeminusgangliet och reglera deras aktivitet.

Kvinnor betydligt mer drabbade än män

Forskarna har också funnit att män har en relativt jämn nivå av könshormon i blodet medan kvinnor i åldersgruppen 15-49 år har mycket dynamiska svängningar i halter av könshormon relaterat till menstruation och graviditeter.
– Attacker av migrän är mest vanliga i början av menstruationen och det är då östrogen- och oxytocinnivåerna är som lägst. Vi har i en nyligen publicerad översikt i tidskriften Nature (2021) kunnat visa att dessa hormoner eventuellt kan fungera som en broms på migrän.

Den nu aktuella donationen ger Edvinssons forskning utökade muskler.
– De studier vi nu gör är mycket tidskrävande. Tack vare donationen kan vi anställa en forskare som kan assistera i olika moment, något som kommer att underlätta oerhört.

Vad är CGRP?

Signalsubstansen CGRP (kalcitonin gen-relaterad peptid) frisätts vid migränanfall. Genom att antingen hämma eller binda CGRP kan sjukdomar som migrän lindras. CGRP är ett protein som finns i hjärnan och i kroppen. När den frisläpps sprids CGRP ut genom kroppen och fungerar som en ”nyckel” till ”lås” till CGRP-receptorerna. CGRP-receptorer finns på utsidan av celler i hela kroppen och när dessa “låses upp” av CGRP utför dessa celler ett brett spektrum av uppgifter, t ex att släppa ut andra molekyler och sända signaler. CGRP fungerar som en slags kemisk budbärare. CGRP är särskilt utbredd i huvudnerven som är ansvarig för smärtsinnet i huvudet och nacken – trillingnerven. När CGRP släpps kan det orsaka inflammation i hjärnan, vilket verkar vara en bidragande orsak till den kraftiga smärta vid ett migränanfall.

Liknande poster

Upptäckt visar hur inflammation sprids snabbt i kroppen

Läs mer...

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Läs mer...

Syns flimmer i hjärnan?

Läs mer...