Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lovande resultat för ABBV-951 i Fas III-studie mot Parkinsons sjukdom

ABBV-951 (foslevodopa/foskarbidopa) visade förbättrad kontroll av motoriska fluktuationer jämfört med oral levodopa/karbidopabehandling i pivotal fas III-studie hos personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

  • Den pivotala randomiserade, dubbelblinda, dubbeldummy, aktivt kontrollerade fas III-studien av kontinuerlig subkutan infusion av ABBV-951 (foslevodopa/foskarbidopa) hos personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas nådde sitt primära effektmått i 12-veckorsstudien
  • Patienter som fick ABBV-951 under 24 timmar per dag visade statistiskt signifikant ökning av ON-tid utan besvärande dyskinesier jämfört med oral levodopa/karbidopa. En signifikant minskning av OFF-tid observerades också
  • Biverkningarna överensstämde i allmänhet med den välkända säkerhetsprofilen för levodopa/ karbidopa och biverkningar relaterade till infusionsstället var oftast icke-allvarliga och lindriga eller måttliga i svårighetsgrad
  • Data från denna head-to-head superiority studie kommer att vara en viktig komponent i den globala godkännandeansökan

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att kontinuerlig subkutan infusion under 24 timmar om dygnet av ABBV-951 (foslevodopa/foskarbidopa) var statistiskt superior till oral levodopa/karbidopa i att minska motoriska fluktuationer hos personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas i en randomiserad, dubbelblind, dubbeldummy, aktivt kontrollerad fas III-studie. Studien uppnådde sitt primära effektmått för ökning av ON-tid (timmar) utan besvärande dyskinesier (ofrivilliga rörelser) efter 12 veckor baserat på sjukdomsdagboken PD Diary.1  Dessa resultat kommer att vara en viktig komponent i den globala godkännandeansökan.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

Liknande poster

Ny förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

Läs mer...

Bättre analysering kan förbättra diagnostiken av Parkinsons sjukdom

Läs mer...

Ingenjörskonst bakom metod att frigöra celler från proteinplack

Läs mer...