Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Let’s talk about Pira!

Date and time: June 3ʳᵈ at 16.00 – 16.45 CET.

PIRA: Progression Independent of Relapse Activity is a new term that has emerged in MS research in recent years. In this webinar Professor Finn Sellebjerg will present the latest science behind ”What is progression in MS?”, while Professor Laura Aires will introduce us to the role of microglia in MS pathology, and novel imaging techniques for microglial activation.

More info and registration

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning