Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lars Edvinsson får det prestigefyllda the Brain Prize 2021

Igår mottog migränpionjären och Lundaforskaren Lars Edvinsson det prestigefyllda the Brain Prize 2021 för sin banbrytande forskning från den danske kronprins Frederik på hotell Villa Copenhagen. Idag inleder Edvinsson ett nytt forskningsprojekt, nu med målet att förklara sambandet mellan migrän och könshormoner. 

Mottagare av the Brain Prize 2021: Michael Moskowitz, Lars Edvinsson, Jes Olesen och Peter Goadsby, tillsammans med Kronprins Frederik av Danmark. Fotograf: Lars Just

Det var elfte gången som the Brain Prize delades ut och anledningen till att Lars Edvinsson är en av årets pristagare är hans upptäckt av hur neuropeptiden CGRP, en signalsubstans i hjärnan, spelar en nyckelroll vid ett migränanfall. Upptäckten har lett till utveckling av nya medicinska behandlingar mot migrän – behandlingar som radikalt har förbättrat livet för många svårt drabbade migränpatienter.

Priset är ett viktigt erkännande av min och kollegors forskning, samtidigt som det sätter ljuset på ett stort sjukdomsområde som alltid varit förbisett. Det återstår mycket att få svar på. En fråga är varför en del kvinnor drabbas av migränanfall i samband med menstruationen? Det arbetar jag nu med att få svar på, tillsammans med forskare i USA och Danmark, säger Edvinsson.

Edvinsson presenterade nyligen tillsammans med kollegor i Danmark och USA i tidskriften Nature Reviews hypotesen att i kvinnans kropp finns en hormonellt styrd ”migränbroms”, i form av östrogen och oxycytocin, som stängs av i samband med menstruationen då många kvinnor drabbas av en migränattack. Forskarna går nu vidare för att se om hypotesen stämmer och hur den kan utgöra grund för nya behandlingar.

Av världens befolkning lider i dag runt 15 procent av migrän, drygt två tredjedelar är kvinnor. Kraftig huvudvärk, illamående, kräkningar och överkänslighet mot ljud och ljus är typiskt för ett migränanfall. Bildtext: Mottagare av the Brain Prize 2021: Michael Moskowitz, Lars Edvinsson, Jes Olesen och Peter Goadsby, tillsammans med Kronprins Frederik av Danmark. Fotograf: Lars Just The Brain Prize delas ut årligen av Lundbeckfonden i Danmark. Det är världens största och mest eftertraktade hjärnforskningspris.

 

Liknande poster

Könshormon och migrän

Lundbeck donerar till migränforskning vid Lunds universitet

Lars Edvinson kan vara på väg att förklara sambandet migrän och menstruation