Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Läkaresällskapet belönar en av Sveriges främsta forskare inom kognitiva sjukdomar

Svenska Läkaresällskapet (SLS) belönar professor Henrik Zetterberg med Ingvarpriset för framstående forskningsinsatser inom kognitiva sjukdomar.

Henrik Zetterberg. Fotograf: Elin Lindström, Göteborgs universitet.

Årets Ingvarpristagare Henrik Zetterberg är professor i neurokemi vid Göteborgs universitet, samt överläkare i klinisk kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Henrik Zetterberg uppmärksammas för att han utför ett outtröttligt arbete för att identifiera biomarkörer för psykiatri och neurologi där förståelsen av Alzheimers sjukdom och andra tillstånd har utökats. Genom inspirerande, energialstrande och vänlig inställning är Henrik en förebild för forskare och studenter, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

– Jag blev oerhört glad när jag fick höra att Svenska Läkaresällskapet uppmärksammar min forskning med Ingvarpriset. Vi har tagit fram blodmarkörer för Alzheimers sjukdom och andra hjärnsjukdomar och hoppas att detta, tillsammans med nya läkemedel, ska leda till avsevärt förbättrad diagnostik och behandling av dessa tillstånd, säger Henrik Zetterberg.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagaren belönas med 35 000 kronor samt SLS 200-årsmedalj i brons.

Om Ingvarpriset

Priset delas ut varje år och belönar goda insatser inom klinisk neurovetenskap. Fonden har bildats genom insamling våren 1990 i anslutning till David H Ingvars avgång från sin tjänst som professor och överläkare i klinisk neurofysiologi i Lund.

Liknande poster

Satsningar på särläkemedel riskerar att utnyttjas av läkemedelsföretag

SLS utlyser satsning för tvärvetenskapliga forskningsprojekt om äldre med multisjuklighet

Lagförslag för att stärka vården för beslutsoförmögna patienter