Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Internationell auktoritet inom neuroepidemiologi belönas med Bengt Winblads pris

Svenska Läkaresällskapet (SLS) belönar Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, med Bengt Winblads pris 2023. Priset belönar framstående insatser inom Alzheimerforskningen och pristagaren belönas med 150 000 kronor.

Laura Fratiglioni. Foto: Tom Bellander.

Laura Fratiglioni tilldelas priset för sina mycket framstående insatser inom neuroepidemiologi som ökat förståelsen om vilka riskfaktorer som leder till att personer insjuknar i demenssjukdomar, framför allt Alzheimers sjukdom.

– Laura Fratiglioni har under sin långa karriär lett flera stora internationella samarbetsprojekt och är i högsta grad en internationell auktoritet inom området neuroepidemiologi, med särskilt fokus på neurodegenerativa sjukdomar, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

En av Laura Fratiglionis mest betydande insatser är uppbyggnaden av SNAC-Kungsholmen, en befolkningsstudie som inkluderar tusentals individer, har långa uppföljningstider och vars resultat lett till banbrytande upptäckter inom demensfältet. Till exempel att man tidigt i sjukdomsprocessen och på ett säkrare sätt än tidigare kan diagnostisera olika former av demens och därmed sätta in lämplig behandling och åtgärd.

– Jag är glad och hedrad att få Bengt Winblads pris 2023 av Svenska Läkaresällskapet. Det är ett speciellt pris för mig och jag känner stor tacksamhet mot det svenska vetenskapssamhället och i synnerhet Bengt Winblad, som har gett mig möjlighet att forska om hjärnan och hjärnans sjukdomar, som är ett område som alltid fascinerat mig. Jag fick också friheten att göra det ”my way”. Jag vill tillägna detta pris till alla mina kollegor på Aging Research Center, särskilt mina ”Magnificent 7”, som i många år hjälpt mig att utveckla högklassig forskning. Grazie di cuore, säger Laura Fratiglioni.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023.

Liknande poster

Satsningar på särläkemedel riskerar att utnyttjas av läkemedelsföretag

SLS utlyser satsning för tvärvetenskapliga forskningsprojekt om äldre med multisjuklighet

Lagförslag för att stärka vården för beslutsoförmögna patienter