Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunorekonstitutionsbehandlingar vid MS. När? Vilka patienter? Risker och fördelar?

Immunorekonstitutionsbehandlingar vid MS. När? Vilka patienter? Risker och fördelar?
Jan Lycke, Professor, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Tisdag 2 april, kl 12.00-13.00

Mer info och anmälan

Liknande poster

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...

Ny genupptäckt ger hopp om att bekämpa svår MS

Läs mer...