Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Iktorivil (orala droppar) beviljas tillfällig subvention Iktorivil

Iktorivil (klonazepam) i form av orala droppar ska ingå i högkostnadsskyddet till dess att den ordinarie subventionsansökan har prövats. Den tillfälliga subventionen omfattar patienter som redan behandlas med läkemedlet på licens. Iktorivil används vid behandling av epilepsi.

Läs mer här.

Liknande poster

CGRP-hämmarna kvar i högkostnadsskyddet till sänkt pris & oförändrad begränsning

Läs mer...

Produodopa ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom

Läs mer...

Teglutik ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Läs mer...