Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Iktorivil (orala droppar) beviljas tillfällig subvention Iktorivil

Iktorivil (klonazepam) i form av orala droppar ska ingå i högkostnadsskyddet till dess att den ordinarie subventionsansökan har prövats. Den tillfälliga subventionen omfattar patienter som redan behandlas med läkemedlet på licens. Iktorivil används vid behandling av epilepsi.

Läs mer här.

Liknande poster

TLV beslutar att Iktorivil orala droppar inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Aquipta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Vydura ingår i högkostnadsskyddet med begränsning