Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Huvudvärk – Vidareutbildning för huvudvärksintresserade specialister – Fokus på komplicerade patientfall

Nordic Light Hotel, Stockholm eller digitalt

Novartis har nöjet att bjuda in till en Lipus-certifierad tvådagarsutbildning om huvudvärk. Huvudvärk är en folksjukdom och en betydande diagnos, men hur tar vi hand om dessa patienter?

Mer information och anmälan

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

Sköterskeledda migränkliniker gynnar alla inblandade