Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hälsofrämjande arbetssätt/hälsosamtalet

Kom-igång kurs för dig som vill jobba hälsofrämjande med hälsosamtalet som verktyg
10-12 april, Neurosjukvårdens Utvecklingsenhet, Per Dubbsgatan 14, Göteborg
Kursen ska ge grundläggande kunskaper, såväl teoretiska som praktiska, hur hälsosamtal genomförs och dokumenteras. Kursen ger färdighet att praktiskt tillämpa Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, med anpassning till patientgrupp och de olika kliniska sammanhangen. Kursen ska också inspirera och ge underlag till enklare patientföreläsningar och gruppsamtal med inriktning hälsa/livsstil.

För mer info