Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fortsatt många som drabbas av TBE i Sverige – stor okunskap om riskområden

Uppdaterad sjukdomsstatistik från Folkhälsomyndigheten visar en fortsatt spridning av den fästingburna sjukdomen TBE i Sverige. Sedan 2010 har det skett en tydlig ökning av personer som smittats och under 2019 rapporterades 358 fall. De välkända riskområdena Stockholm, Sörmland och Uppsala står fortfarande för majoriteten av fallen, men ökar inte. Däremot rapporteras en ökad andel fall från nyare områden som Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. En ny undersökning visar också att det råder stor okunskap om riskområden.

Folkhälsomyndighetens statistik kring TBE visar att den fästingburna sjukdomen blir allt vanligare i Sverige. Ur ett längre tidsperspektiv har det skett en närmare fördubbling av antalet rapporterade fall de senaste 10 åren. 2019 rapporterades 358 fall i Sverige, och de senaste tre åren har Sverige haft en hög incidens med över 3,4 smittade per 100 000 invånare per år.

Statistiken från 2019 visar att smittade har rapporterats från Skåne till Gävleborg. Flest fall rapporteras från de klassiska riskområdena för TBE som Stockholm, Sörmland och Uppsala, även om man i dessa områden nu ser en viss minskning. Däremot har den geografiska spridningen fortsatt öka. Likt tidigare år har den allvarliga sjukdomen etablerat sig i allt fler delar av mellansverige samt längs västkusten. Dalarna, Gävleborg, Skåne, Värmland, Västra Götaland och Östergötland är alla regioner där antal smittade förra året var den högsta någonsin.

– I de traditionella riskområdena Stockholm, Sörmland och Uppsala där många väljer att vaccinera sig ser vi inte samma ökning i antalet fall som i de nyare riskområdena som exempelvis Västra Götaland, Västmanland och Värmland. Det är viktigt att komma ihåg att eventuella minskningar i antalet fall av TBE inte behöver betyda en minskad TBE-risk för ovaccinerade eftersom viruset fortfarande kommer att finnas i naturen, säger professor Björn Olsen, specialist infektionssjukdomar Uppsala Universitet.

En undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av Pfizer visar att det råder stor okunskap om riskområden i Sverige idag. Kännedomen om TBE som allvarlig sjukdom är hög, nästan lika hög som för influensa. Men den främsta anledningen till att respondenterna inte vaccinerar sig är att de inte tror att de är utsatta för risk, även de som bor i ett definierat riskområde. Av de respondenter som bor i ett definierat riskområde är det 27% som uppgett att de upplever att de inte är utsatta för risk, 22% att de inte vistas i riskområde.

– Det undersökningen visar kan vara problematiskt. TBE är en allvarlig sjukdom som det i värsta fall kan ta flera månader att bli frisk från och som kan ge bestående besvär. Eftersom det inte finns något botemedel mot TBE kan det vara extra viktigt med vaccination för de som bor eller vistas i riskområden, säger Andreas Palmborg, medicinsk rådgivare inom området vacciner på Pfizer.

För mer information vänligen se bifogat faktablad.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis

TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men somliga får bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Om undersökningen:

På uppdrag av Pfizer intervjuade Ipsos GmbH 52.686 vuxna (18-65 år) i 20 europeiska länder. I Sverige intervjuades 2.135 respondenter. Urvalet har gjorts för att statistiskt representera den demografiska landsprofilen, baserat på Eurostats uppgifter för ålder, kön, yrkesstatus och region för varje enskilt land. Intervjuer genomfördes via en webbpanel mellan 1 augusti och 23 september 2019. Panelen är representativ i förhållande till landets sammansättning. Insamlad data vägs på kön, ålder och region för att uppnå ett korrekt riksrepresentativt resultat. Ipsos äger rättigheterna och har copyright på insamlade data. Vänligen kontakta Anja Gilvad ([email protected]) eller Gareth Turley ([email protected]) för mer information.

Referenser:

  • Folkhälsomyndigheten, TBE – sjukdomsinformation och statistik
  • Undersökning genomförd av Ipsos 2019 på uppdrag av Pfizer

Liknande poster

Miljoner till forskning om bland annat TBE

Många fler smittas av TBE-virus än vad som tidigare varit känt

Rapportera Fästing – 40 intressanta fynd följs upp