Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rapportera Fästing – 40 intressanta fynd följs upp

Nu har fästingsäsongen börjat avta och det är dags att utvärdera första året med Rapportera Fästing. Webbverktyget Rapportera Fästing lanserades i början av maj och sedan dess har mer än 20 300 fästingfynd rapporterats över hela landet.

Arbete med bildanalysmodell pågår med bilder på en fästing i tre mobiler. Foto: Najmeh Abiri.

Västra Götalands län har toppat listan över antalet rapporter från start och genom hela säsongen, följt av Stockholms och Skåne län. Vi har rapporter från alla Sveriges 290 kommuner. Det är framförallt ett fyrtiotal fästingfynd från olika delar av Sverige som bedöms som mycket intressanta.

– Vi har hunnit granska tusentals inskickade bilder på fästingar och arbetar nu med att analysera och sammanställa resultat. Vi har också fått in ett 40-tal intressanta fynd av ovanliga fästingar till SVA från olika platser i landet. De kommer att analyseras för att se om de bär på smittämnen som kan orsaka sjukdom hos djur och människor. Projekts framgång hade varit omöjlig utan allmänhetens hjälp, vi är verkligen tacksamma för engagemanget kring fästingar och alla rapporter. Tack vare rapporteringen har vi en fått en bild av var i landet det finns ovanliga fästingarter och efterföljande analyser kommer att visa om de bär på smittämnen som vi idag inte har i Sverige, säger Anna Omazic, forskare på SVA.

Arbete pågår redan med en bildanalysmodell som kommer att göra verktyget mer användarvänligt både för de som rapporterar och för granskningen av alla tusentals rapporter.

Rapportera även i vinter

Trots den stränga kylan som varit under de senaste veckorna så har det kommit in rapporter om fästingfynd via webbverktyget. Det finns studier som visar att vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) skulle kunna vara aktiv även vintertid.

– Det här vill vi undersöka närmare så vi uppmanar alla att fortsätt rapportera under hela vinterhalvåret. Vi fortsätter arbetet med att sammanställa resultat och utvärdera första året med webbverktyget för att på bästa sätt förbereda oss för fästingsäsongen 2024. Tillsammans bidrar vi till forskningen om fästingarter och fästingburna sjukdomar, säger Anna Omazic

Ovanliga fynd hittills

Exotiska fästingarter (inte endemiska i Sverige)

  • Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus), 4 fynd
  • Kennelfästing (Rhipicephalus sanguineus), 4 fynd
  • Flyttfågelfästing (Hyalomma marginatum), 5 fynd

Etablerade fästingarter (men sällan påträffade)

  • Trubbnosfästing (Haemaphysalis punctata), 5 fynd
  • Kortbent fladdermusfästing (Carios espertilionis), 24 fynd

Forskningsprojektet IDAlert

Rapportera Fästing är en del i forskningsprojektet IDAlert. Projektet har fokus på den ökande risken för att sjukdomar sprids mellan djur och människa (zoonoser) när klimatet förändras. Ett av målen med projektet är att öka beredskapen gällande nya fästingburna infektioner med hjälp av digitala verktyg som kan ge tidiga varningssignaler.

 

Liknande poster

Miljoner till forskning om bland annat TBE

Många fler smittas av TBE-virus än vad som tidigare varit känt

TBE drabbar olika delar av hjärnan – och olika celltyper