Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fortbildning för framtiden: Huvudvärkssjuksköterskan Anno 2022

Teva arrangerar:

Huvudvärkssjuksköterskan Anno 2022
”En utbildning av Huvudvärkssjuksköterskor för huvudvärkssjuksköterskor”

Syfte med utbildningen är att ge sjuksköterskor som arbetar med huvudvärkspatienter ytterligare kunskaper för sin roll.

Utdrag ur programmet

”Vanlig” huvudvärk, migrän och varningssignaler Rune Johansson, Överläkare och neurolog Neurologi- och rehabiliteringsklin, Centralsjukhuset i Karlstad

Akut och profylaktisk migränbehandling Martin Tamtè , Leg. apotekare, PhD i neurofysiologi Medical Advisor på Teva Sweden

Din roll som huvudvärkssjuksköterska Elisabeth Forsberg, Sjuksköterska Neurologklin Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Madeleine Berg, Sjuksköterska Neurologklin Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Bemötande/motiverande samtal Monicha Norén, Forskningssköterska Migränkliniken Värnamo

Hormoner och Migrän, den senaste forskningen Lars Edvinsson, Professor. Dr. Lunds Universitetssjukhus, Ordf. Svenska Huvudvärkssällskapet

För mer info och anmälan klicka här

Liknande poster

The 4th Nordic Migraine Symposium

COPAXONE® (glatirameracetat) – nu godkänd för användning hos ammande mödrar med skovvis multipel skleros

Välkommen till Tevas virtuella utbildningsserie inom migrän